Under den beryktede konstitueringa i Flekkefjord var det som kjent ikke bare valg av formannskap, ordfører og varaordfører som ikke gikk helt etter planen. På tross av «flertallspartienes» 22 mandater, satt plutselig Frp med en ekstra plass i Hovedutvalget for Samfunn!

Dette «arbeidsuhellet» ble «rettet opp» med omvalg 12. desember. Som kjent inngikk Høyre, Senterpartiet, KrF og Venstre et politisk (?) samarbeid etter valget. Denne gangen ble Arbeiderpartiet bytta ut med KrF, men var likevel med sine 4 mandater, sikra plass i alle utvalg. Etter å ha forsøkt samarbeid med Arbeiderpartiet, sikra SV og Rødt seg en formannskaps- og en hovedutvalgsplass i et valgteknisk samarbeid med Frp. Valgordninga i Norge er nemlig så udemokratisk at et parti med 3 (av 35) mandater i kommunestyret kan sitte tilbake uten innflytelse i formannskap og hovedutvalg!

Da omvalget til US skulle gjøres, dukket det plutselig opp en helt ny variant: Senterpartiet og Ap stilte nå fellesliste!

Under budsjettbehandlingen ble alle partiene innbudt av ordføreren til et idè- og samarbeidsmøte. På møtet presenterte «flertallspartiene» (pluss Ap) sine synspunkter, samlet.

Resultatet av budsjettbehandlinga ble som kjent at «flertallspartiene» valgte å ikke endre på rådmannens forslag til driftsbudsjett i det hele tatt. De valgte også å stemme ned prosjekt for å løse den akutte vikarbyråkrisen, klima- og miljøtiltak, barnetrygd til de fattigste barna, flere lærlingeplasser, flere midler til omsorgstjenester, skolefrukt og skolemåltid osv. I stedet valgte de f. å bevilge millionbeløp til et privat menighetssenter.

Er dette arbeiderpartipolitikk i Flekkefjord? Hva med alle de fine programpostene til alle partier?

Har Arbeiderpartiet nå, igjen, inngått politisk samarbeid med Høyre, Sp, Krf og Venstre?

Hvilken politisk plattform skal Flekkefjord styres etter det neste 4 årene?