Studentene som samlet seg på Eilert Sundt VGS i Lyngdal er fra hele Lister. De ønsker seg kompetanseheving innen studiet de har valgt. Studentene er en fin blanding av arbeidstakere, både i privat og kommunal sektor. Studiet går på kveldstid, fem kvelder i måneden, over to år og gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

– Her får studentene videreutviklet sin fagkompetanse innen ledelse og personal, økonomi og IKT, som sammen med kontoradministrasjon, saksbehandling, rekruttering og HMS er en sentral del av utdanningen. I tillegg skal de lære om markedsføring, merkevarebygging, presentasjonsteknikk og lov- og avtaleverket. Studiet har en praktisk tilnærming som kan tas direkte i bruk på arbeidsplassen, sier Malin Stokkeland i Lister Kompetanse til Agder.

Tatt godt imot

Studentene ble ønsket velkommen av Line Merethe Hansen fra AOF-fagskolen og Malin Stokkeland fra Lister Kompetanse. Den første studiekvelden gikk Line fra AOF gjennom mange praktiske detaljer og presenterte foreleserne. AOF-fagskolen leier inn dyktige fagfolk fra regionen når de setter opp ulike studier. Hovedansvarlig lærer for studiet er Geir Erik Larsen som til daglig jobber på Mandal Videregående skole, med seg som timelærere har han Elin Dragland, salgssjef hos KNIF regnskap i Lyngdal og Åse Gjelsten Versland, leder av Handelshuset i Kvinesdal og partner i Armann og Gjelsten. Sammen har de en unik kompetanse og erfaringsbakgrunn som vil komme studentene til gode.

Gratis

Fagskolestudiet er finansiert av Agder fylkeskommune, og dermed gratis for studentene, men unntak av studentavgift og lærebøker. Praksis og fordypningsoppgave kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Opptakskrav på studiet er studiekompetanse eller fagbrev innen salg, service, reiseliv/samferdsel, eller du kan søke på grunnlag av realkompetanse, dvs. med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

– Det er fortsatt mulig å melde seg på studiet, ta kontakt med Lister Kompetanse eller AOF fagskolen.