Gå til sidens hovedinnhold

Optimisme hos næringslivet på Sørlandet

Dersom smittetallene fortsetter å gå nedover, peker nesten alle piler riktig vei for bedriftene på Sørlandet. Det viser NHOs ferske medlemsundersøkelse.

Det er svært gledelig at bedriftene i Agder nå øyner bedre tider, konstaterer regiondirektør Høye G. Høyesen.

– Nå blir det helt avgjørende at vi alle tar et felles ansvar, slik at vi kan unngå tilbakeslag. Hvis vi fortsetter å følge alle smittevernreglene, så kan spesielt reiselivet i vår region glede seg til høysesongen som vi nå står rett foran, konstaterer regiondirektøren, sier Høyesen i en pressemelding.

I den ferske medlemsundersøkelsen som ble publisert tirsdag kveld, så er tallenes tale klare: Agder og Rogaland er de to regionene hvor bedriftene opplever markedssituasjonen best, akkurat nå.

  • Agder og Rogaland er også de to regionene som har lavest andel bedrifter som rapporterer om lavere omsetning enn normalt akkurat nå.
  • Hver femte Agder-bedrift som har svart, oppgir at de har flere ansatte nå enn for fire uker siden.
  • Nesten halvparten (45 prosent) av bedriftene regner med økt omsetning de neste tre månedene.
  • Gjennomgående oppgir også bedriftene at likviditetssituasjonen er rimelig god. Det gjør at færre frykter konkurs enn tidligere under pandemien.

– Hoteller, restauranter, utesteder og transport har vært hardest rammet av nedstengningene vi har sett det siste halvåret. Alle disse registrerer nå økt etterspørsel og de forventer høy omsetning i sommermånedene. Det er også helt nødvendig for bedrifter som har gått på sparebluss veldig lenge. Men optimismen kan raskt få seg en knekk, dersom vi skulle få ny smitteoppblomstring.

Etter hvert som samfunnet gjenåpnes nå, så er det derfor svært viktig at vi alle tar et personlig ansvar og fortsatt ivaretar grunnleggende smittevernregler. Først og fremst må man holde seg hjemme om man føler seg syk, karantenereglene må overholdes og vi må opprettholde avstand og fortsatt ha god håndhygiene, understreker Høye G. Høyesen i NHO Agder.

Selv om det nå er ny optimisme i mange bedrifter, så minner regiondirektøren samtidig om at mange bedrifter har hatt svært lave omsetningstall over tid og mange er fortsatt permitterte.

– Det er veldig gledelig at utviklingen ser ut til å snu nå, men pilene peker oppover fra et unaturlig lavt nivå. Det vil derfor ta tid før bedriftene er like godt rustet som før pandemien brøt ut. Men det viktigste for bedriftene er jo at vi kan benytte oss av deres varer og tjenester. Derfor er det all mulig grunn til å glede seg over at vi går mot en bedre sommer enn fryktet. Det er et lite offer for hver enkelt av oss når vi fortsatt må vise hensyn ved at vi fortsatt følger smittevernreglene. Det bidrar til en bedre sommer for oss alle, sier Høye G. Høyesen.