Optimistisk satsing i landbruket: – Har tro på fremtiden

Flere bønder i Lund velger å investere i nydyrking av jord, og veibygging for bedre ressursutnyttelse. – Det lever en optimisme i landbruket.