Ordførere ber om fortgang i arbeidet med ny E39

Ordførerne i Lund, Sirdal, Bjerkreim og Gjesdal ønsker fortsatt å holde oppe trykket på ny E39. – Vi trenger å se aktivitet.