Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren utfordret statsråden på flomsikring: – Reglene for flommidler må endres

– Vi har en klar forventning om at flomsikring blir prioritert fremover.

Det sier ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) i Sokndal. Hvis kommunen blir rammet av en 200-årsflom vil store deler av sentrum stå under vann. Kommunen har derfor jobbet med å lage en plan for flomsikring i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den ønskelige løsningen er en flomtunnel for å lede vannet fra Sokna-elva og ut til Jøssingfjord, en løsning som er anslått å koste 450 millioner kroner. Med det trengs det midler fra staten, og ordføreren er derfor klar på at bevilgningene må trappes opp.

– Med de bevilgningene som er i dag, så lar ikke prosjekter som vårt seg realisere. Regjeringen er derfor nødt til å bevilge mer penger, sier Sayed til Agder.

Utfordret statsråden

I håp om å legge press på både den sittende regjeringen, samt sende noen tydelige signaler, tok derfor ordføreren mandag imot landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sammen med en delegasjon fra Rogaland KrF. Bollestad fikk der en orientering om Sokndal sine planer, og hvilke utfordringer som er når det gjelder å få finansiert prosjektet om vanntunnel.

Til Agder uttaler Bollestad at hun opplevde møtet som interessant og nyttig. Hun sier hun videre ble utfordret av ordføreren til å se på regelverket for flomsikringsmidler, hovedsakelig kravet om at kommuner må ut med en egenandel på 20 prosent av kostnadene ved tiltaket.

– For Sokndal sin del vil det si 90 millioner kroner. Jeg har blitt utfordret av Jonas om at vi må se på regelverket, fordi det har stor betydning for dem å få midlene på plass, som for eksempel for sentrumsutviklingen, sier Bollestad.

– Jeg skal ta med meg dette tilbake, og Jonas har utfordret meg på dette før. Så lenge klimaet stadig blir våtere og utfordringene blir større, så vil vi hele veien ha fokus på dette. Jeg har selv sittet som ordfører i en kommunen med en elv rennende gjennom sentrum, så jeg forstår godt Jonas sin situasjon, legger hun til.

– Ikke godt nok

Bollestad peker på at den sittende regjeringen har økt bevilgningene til ras- og flomsikring. Hun ser det samtidig ikke er nok, særlig for de små kommunene.

– Vi har økt bevilgningen, men jeg ser at det ikke er nok. De små kommunene får de store utgiftene, samtidig som de ikke har andre alternativ. Hvis jeg er så heldig at jeg får sitte i regjeringen fortsatt etter valget, så skal jeg jobbe med dette og forhandle videre. Samtidig tror jeg det er flere politiske partier og politikere som ser utfordringene de små kommunene står i, sier hun.

Selv uttaler ordføreren at han er glad for signalene han fikk fra ministeren. Han har nå store forventninger til at noe blir gjort fremover av regjeringen.

– Jeg har vært tydelig på at det ikke har vært bra nok under denne regjeringen, og jeg kommer til å ha tydelige forventninger om at dette nå blir prioritert fremover, sier han.

Les også

Viste frem utfordringene: – Så høyt vil vannet stå ved 200-årsflom