Kjære veteraner, kjære alle sammen.

På frigjøringsdagen 8. mai markerer vi vår frihet og hedrer våre veteraner fra andre verdenskrig og fra internasjonale operasjoner etter krigen.

Feiringen i år er spesiell. Det er 75 år siden de tyske militære styrker kapitulerte og Norge var atter fritt etter 5 års tysk okkupasjon.

Vi hedrer de som gjorde en innsats i motstandskampen og de som mistet livet for vår frihet. Denne innsatsen skjedde også sammen med våre allierte; engelske, franske og polske styrker, blant annet i kampene om Narvik. Under okkupasjonen fortsatte motstanden både hjemme og ute, ikke minst av våre sjøfolk i handelsflåten.

Vår frihet ble vunnet sammen og ikke minst ved hjelp av våre allierte. Dette samarbeidet har fortsatt blant annet ved opprettelsen av Nato for å sikre vår frihet og selvstendighet.

Siden krigen har over 100.000 norske kvinner og menn, også flere fra Lund, tjenestegjort i krig og konfliktområder, på flere kontinenter og mange land. De er dagens veteraner som har gjort og gjør en viktig innsats i fredsbevarende operasjoner og i arbeid for å skape sikkerhet og fred i andre deler av verden.

I dag minnes vi alle som gav sitt liv, sin helse og sine kjære i kampen for vår og andres frihet.

De fleste nordmenn i dag har aldri opplevd okkupasjon, ufrihet og diktatur. Vi må ikke ta frihet og demokrati for gitt. Vi må minne oss selv hver dag på at dette må forsvares.

Derfor er også frigjørings- og veterandagen så viktig å markere. Både for å gi tid til ettertanke over hvilke verdier som kan trues og ikke minst for å vise takknemlighet overfor de som ofret så mye.

Gratulerer med dagen!