Ordførerutvalget i Lister delte seg i høring om ny E39

Hele regionen med unntak av Flekkefjord kommune foretrekker alternativet via Lølandsvann.