Derfor ble det umulig å fortsette som ordfører

YTRING: Jan Sigbjørnsen forklarer hvorfor han trakk seg som ordførerkandidat.

YTRING: Jan Sigbjørnsen forklarer hvorfor han trakk seg som ordførerkandidat. Foto:

Av
DEL

MeningerEtter torsdagens konstituering i bystyret skriver redaktøren at «Jan Sigbjørnsen burde ikke ha trukket seg som kandidat, selv om han mistet Jan Kåre Hansen som medspiller i formannskapet.»

Ønsker her å gi min personlige oppfatning og forklaring av dette.

Når valget i september var over, gikk partiene til forhandlinger og det ble fort dannet et flertall bestående av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. I forhandlinger fordelte vi plassene i formannskap, utvalgene, ordfører og varaordfører hensyntatt antall stemmer grupperingen ville få i bystyret.

Hva skjer så i konstituerende møte og første avstemming som var avstemmingen om formannskap? Jo, to stykker fra mindretallet bestående av Rødt, Frp og SV stemmer på KrF slik at KrF «tar» en av de tre plassene som Høyre etter avtalen med KrF, Sp og V skulle hatt.

Er ikke dette avtalt på forhånd for at 2. representanten fra KrF skulle komme i formannskapet, så er det gjort bare for å skape splid i flertallgruppen. Begge deler er i mine øyne like ille og uredelig oppførsel. Jeg meddelte derfor samarbeidspartiene at jeg ikke kunne sitte som ordfører etter den avstemmingen. For det første gikk avstemmingen spesielt ut over min gruppeleder og en solide lagspiller gjennom 8 år. For det andre kunne jeg ikke sitte å lede møter og være ordfører for «hele» bystyret når 9 eller 10 av bystyret kun har vært ute etter å sabotere den avtalen som har vært gjort. I mine 20 år i bystyret har jeg aldri opplevd slikt. Igjen om det ikke på forhånd har vært avtalt, er dette gjort, ikke for selv å få mest mulig tilbake, men kun for å skape splid i andre partier og avtaler mellom dem.

Når så den tidligere KrF-representanten i avstemmingen om Utvalg for samfunn betaler tilbake til Frp og sørger for at Frp tar» en representant der fra KrF så underbygger det at det har vært en avtale på forhånd. Her var det ekstra ille at det var den vi trodde var en KrF-representant som sørget for at KrF mistet sin ene plass i US til fordel for en ekstra representant til Frp.

Uansett, jeg har i 8 år hatt som mål å være ordfører for alle, hele kommunen og hele bystyret. Det ville jeg ikke kunne klare i de 4 neste med personer i bystyret som oppfører seg slik. Derfor ønsket jeg ikke å stille som kandidat da ordfører skulle velges.

Det har også vært spekulert i at jeg burde informert bystyret at jeg ikke stilte som ordførerkandidat da avstemmingen tok til. Hadde jeg blitt foreslått så hadde jeg meddelt bystyret min avgjørelse, men det ble jeg ikke.

Uansett så har jeg og resten av flertallskoalisjonen som er valgt inn i formannskapet og bystyret, «Hjerte for Flekkefjord» og vil selvfølgelig i kommende bystyreperiode jobbe til beste for kommunen.

Artikkeltags