Det er en tid for alt

DEL

MeningerDET ER en tid for alt. Tre måneder etter ordførervalget i Flekkefjord bør furtingen være over. Torbjørn Klungland (Frp) ble valgt til ordfører i Flekkefjord etter at flertallskameratenes kandidat trakk seg. Likevel virker det som om flertallet driver med en form for "takk for sist"-taktikk ved at man for eksempel ikke lar ordføreren sitte i interkommunale styrer og stell.

RENT FAKTISK dreier det seg om styreplass i IRS Miljø og i Konsesjonskraft IKS. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at Jan Sigbjørnsen som etter planen skulle velges som ordfører, også skulle sitte i styrene. Under bystyrebehandlingen av dette ble Torbjørn Klungland foreslått i stedet for Sigbjørnsen, rett og slett fordi han overtok posisjonen som ordfører. Men slik ble det ikke. Flertallet sørget for at ordføreren ikke fikk styreplassene.

NÅ HAR sikkert Torbjørn Klungland nok å gjøre i sin første periode som ordfører. Men det er likevel et tankekors at man på forskjellig vis forsøker å "straffe" den nyvalgte ordføreren, selv om ansvaret for at han ble valgt rent faktiske sitter hos flertallskonstellasjonen. I det minste er det upraktisk for Flekkefjord kommune, at ordføreren ikke er representert der andre ordførere er det. Torbjørn Klungland har som nyvalgt ordfører inntatt en forsonende rolle overfor resten av bystyret – og har på mange måter lykkes med å gjøre ordførerrollen til sin egen. Hvis man ønsker Flekkefjords beste – hvilket vi tror hele bystyret ønsker, så gjelder det for flertallet å ikke legge ut snubletråder som tyder på det motsatte.

DET ER en tid for alt – også for furting. Og furtetiden er over.

Artikkeltags