1. september i fjor startet Boreal Sjø opp drift av sambandene Abelnes–Andabeløy og Launes–Kvellandstrand i Flekkefjord.

Alfred Johan Mathiassen er skipsfører i Launes–Kvellandstrand-sambandet. Han har seilt mellom Hidra og fastlandet i over 50 år. Tidligere var det rutebåter som sto for transporten fra øya Hidra. SS «Alf» var i rute i perioden fra 1891-1948, «Alf II» gikk de neste ti årene før «Sjøbussen Alf» overtok frem til den første ferjen kom i 1972. Siden slutten av 40-tallet var Alfreds far, Alf Mathiassen, kaptein om bord. Han gikk under kallenavnet «Alf på Alf».

– Du kan si at jeg var arvelig belastet. Jeg jobbet først på fiskeskøyte, før jeg fikk meg jobb på rutebåten i 1968. Den gang gikk båten mellom Hidra og Flekkefjord to ganger om dagen. Arbeidsdagen startet 06.00 om morgen og varte til 17.00. Vi hadde bare fri annenhver søndag, så det var noe helt annet enn i dag, sier Mathiassen.

Treffe mennesker

I 1974 tok han navigasjonsskolen i Haugesund, før han vendte tilbake til Sørlandet og ferjen som nå gikk mellom Launes på fastlandet og Kvellandstrand på Hidra.

– Siden har jeg jobbet i dette sambandet, og det er noe jeg har satt veldig stor pris på. Det har vært en trygg og god arbeidsplass. Jeg har alltid likt å prate med folk. På fiske ble det mer ensomt, men på ferjen får jeg møte mennesker, sier Mathiassen.

Han er født og oppvokst på Hidra, og har bodd her hele sitt liv, bortsett fra under militærtjenesten på Madla i Stavanger og under utdannelsen i Haugesund.

– Hidra er et sted jeg setter veldig stor pris på. Her har jeg utsikten mot havet, og øya byr på mange store opplevelser.

Det bor rundt 500 fast på Hidra, men befolkningen blir mangedoblet på sommeren når hyttefolket gjør sitt inntog. Når han ikke er på jobb, liker Mathiassen blant annet å drive med musikk. Han er tubaist, og har spilt både i korps og brassband. Han har også båt, så noen turer ut for å fiske blir det gjerne tid til.

– I tillegg har jeg fire barn, så det er litt å ta seg til med barnebarn også, sier Mathiassen.

Ny elferje

Launes–Kvellandstrand-sambandet skal betjenes med den nybygde elferjen som har fått navnet «Rosfjord».

– Jeg er ferdig utsjekket på den nye fergen. Det er et flott fartøy som er veldig greit å håndtere. Det som er en liten utfordring, er at du ikke hører turtallet på grunn av den elektriske motoren. Det er en ny opplevelse som krever litt tilvenning, sier Mathiassen.

«Rosfjord» er designet av Wartsila Ship Design og bygget ved Holland Shipyards Group i Nederland.

Den nye ferjen vil medføre en betydelig reduksjon i utslipp av NOx og CO2. «Rosfjord» har plass til 149 personer og kapasitet til 35 personbilenheter.

Snart pensjonist

Alfred Johan Mathiassen har vært administrende kaptein fra høsten 1990 og frem til høsten 2021, og han hadde også byggetilsynet med «Hidraferja» da den ble bygget i 2001. Gullklokke har det blitt, i tillegg til Norges Vel medalje. Nå nærmer pensjonsalderen seg, men det er slett ikke umulig at Mathiassen blir å se på jobb over Hidrasundet etter det også.

– Så lenge helsa holder, er jeg åpen for å finne muligheter til at jeg kan fortsette å jobbe litt. Jeg har slitt ut én passasjerbåt og fire bilferjer i trafikken til og fra Hidra, så det blir litt stusslig om jeg bare skal stoppe tvert.