Overlater til bystyret å vurdere statlig finansiering av omsorgstjenesten

Flertallet i formannskapet i Flekkefjord ville at bystyret skal avgjøre om kommunen skal søke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten.