Jan Ole Sæløen og Monica Unhammer-Kristiansen fra organisasjonen «Nei til vindmøller i Flekkefjord» overrakte i dag 2634 underskrifter til ordfører Torbjørn Klungland (Frp). Under innsamlingen av underskrifter har det kommet enkelte kritiske uttalelser om pågående oppførsel fra noen av de som samlet inn underskriftene. – Vi beklager dersom noen har vært litt overivrige. Slik skal det ikke være, men de som har stått på med innsamling har gjort en kjempejobb. Folk har skrevet under på at de er mot utbygging mot vindkraft i Flekkefjord kommune. Det overleveres nå for å være med når bystyret behandler sin høringsuttalelse og andre saker om Skorveheia. Ordfører Torbjørn Klungland forsikrer at underskriftene blir tatt med til bystyrets behandling og at de også vil bli nevnt når kommunen sender inn sine uttalelser.