SAMARBEIDET MELLOM Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet i Lund sikre at Hogne Skjerpe fra Høyre ble ordfører i Lund etter valget i fjor høst. Gro Helleland fra Kristelig Folkeparti ble varaordfører. I store deler av perioden frem til nå, har Helleland fungert som ordfører, fordi Hogne Skjerpe har hatt helsemessige utfordringer. Da Skjerpe for en drøy uke siden meddelte at han av helsemessige årsaker måtte be om fritak for sine politiske verv, var det mange som mente at varaordføreren automatisk burde rykke opp.

MEN KLIMAET mellom de samarbeidene partiene som utgjør flertallet i Lund kommunestyre, er åpenbart ikke spesielt godt – og nå vender Høyre seg til Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å gjøre Magnhild Eia (Sp) til ordfører i Lund. Hvis dette blir løsningen, er dette for så vidt i tråd med velgernes ønske. Magnhild Eia og Senterpartiet gjorde et svært godt valg i fjor høst – og var skuffet da de ikke ble en del av flertallet i det politiske Lund. Nå seiler hun frem som ordfører likevel. Det vil nok glede mange.

MEN HØYRES rolle i denne saken fremstår mildest talt underlig. At de bryter en avtale fra i fjor høst, er lite kledelig – og det fremstår som om Høyre er snurt fordi partiet ikke uten videre har fått fylle ordførerstillingen. Gro Helleland har fungert i stillingen som ordfører i lengre perioder – og hadde helt sikkert fortsatt å gjøre en god figur som kommunen øverste folkevalgte. Det hadde vært på sin plass at samarbeidskonstellasjonen hadde funnet frem til en løsning, uten at hele samarbeidet vrakes.

SITUASJONEN MINNER litt om den som oppsto i Kvinesdal I 2013, da Odd Omland (Ap) ble valgt inn på Stortinget midt i hans periode som ordfører. Det endte med at Omlands partifelle Svein Arne Jerstad ble ordfører – og ikke Per Sverre Kvinlaug (KrF) som var varaordfører. Det har åpenbart vært høy temperatur på diskusjonene innad i flertallskonstellasjonen.

DET VAR behov for en raskt avklaring – og det synes nå å være tilfellet. Om Magnhild Eia blir ordfører, så får kommunen en svært erfaren og dyktig politiker i førersetet. Hun kommer helt sikkert til å gjøre en god jobb, men vi vil tro at hun selv hadde ønsket andre omstendigheter omkring kapringen av ordførervervet enn det vi nå aner konturene av.