Nok en gang oppleves det som et overtramp mot lokalkjente, når avisen Agder ukritisk og ubalansert videreformidler ensidig informasjon fra spekulantene bak Buheii Vindkraft AS.

Det hevdes at det «nesten ikke er hubroaktivitet» i området! Hva nå enn det betyr? Konsulentselskaper betalt av utbygger, har hatt folk ute på lytteposter i flere dager må vite.

De av oss som har bodd i området store deler av livet vet hvor Hubroen oppholder seg, og har hørt den utallige ganger. Disse opplysningene passer selvsagt ikke overens med utbyggers planer, og blir derfor ikke tatt med i konsulentrapporten, også NVE velger konsekvent å se bort fra opplysninger lokalkjente sitter inne med, de vet selvsagt best sentralt i Oslo hva som rører seg på heiene i Fjotland, det er mest hensiktsmessig slik, for å oppnå beslutninger som passer deres agenda.

Når alle offentlige naturfaglige instanser samfunnet har etablert, uttaler seg negative til planene for Buheii Vindkraft, så viser det med tydelighet at NVE og OED bevisst velger å sette til side alle faglige råd og samfunnets etablerte spilleregler. I tillegg viser det at beslutninger om slike utbygginger i realiteten forhåndsbestemte, og at konsekvensutredningene kun er spill for galleriet.

Når de av lokalbeboerne som har valget, velger å flytte bort fra et lokalområde som blir massivt nedbygget av kraftutbygginger og tappet for milliardverdier, må det snart gå opp for lokaldemokratiet at grensen for hva folk tåler er passert for lengst, og at politikken er på ville veier!

Man kan få inntrykk av at spekulanter i alle valører får en bedre behandling på rådhuset i Kvinesdal enn kommunens egne innbyggere, noe som historien om Terrasaken også er et grelt eksempel på.