Går så det suser

For noen er E39-omkjøringen gjennom Kvinesdal frustrerende, men for Øya Grillen AS betyr økt trafikk økt omsetning.