DET ER forstemmende at vi til stadighet ser en form for handlingslammelse knyttet til den pågående strømkrisen. At strømmen er skyhøy kan ikke dagens regjering lastes for. Men det at det ikke ble iverksatt tiltak umiddelbart er et myndighetsansvar. I går kom tallene vi på mange måter har fryktet og som viser utslagene av de høye strømprisene. Tross økt strømstøtte blir strømregningen for en gjennomsnittsfamilie i Sørvest-Norge mer enn dobbelt så høy som den har vært i snitt det siste tiåret.

EN SLIK familie må ut med over 14.700 kroner i andre halvår, noe som er 8.800 kroner mer enn snittet i 2010-2020, skriver VG. Det viser anslaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommer med i et skriftlig svar på et spørsmål fra Fremskrittspartiet. Beregningen inkluderer elavgift, elsertifikat, moms, Enova-avgift, anslag for nettleie og leverandørpåslag, pluss at strømstøtten økte fra 80 prosent til 90 prosent av gjennomsnittlig månedspris over 70 øre per kilowattime fra september.

OG DET er vi i vår region som blir hardest rammet. Strømregionen Sørvest-Norge omfatter Vestland fylke sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Her har vi betalt blodpris for strømmen de seneste månedene - og det til tross for at vi sitter i regionen som trolig produserer mest strøm av alle i hele landet.

VI SER nå konsekvensene av de høye strømprisene også for næringslivet. Reppens Bakeri har vi skrevet om. De sliter med å holde virksomheten igang fordi energiprisene er så uendelig høye. Vi har skrevet om Nico i Kvinesdal som får skyhøye strømregninger, sammenlignet med tidligere. Alcoa i Farsund har bestemt seg for å stenge ned deler av produksjonen. Det samme har Elkem Solar i Kristiansand.

EKSEMPLENE ER dessverre blitt mange ettehvert og selv om regjeringen har bebudet en strømstøttepakke til næringslivet i løpet av september, er dette i ferd med å bli i seneste laget. Arbeidsplasser står i fare - og nå må regjeringen komme på offensiven, vise lederskap og starte handling. Tiden for utredning er rett og slett forbi.