Slutt på gratis elbil-parkering?

Den private parkerings-kjelleren i Flekkefjord har kuttet ut gratisplasser for elbiler. Nå vil rådmannen vurdere det samme for parkering på gateplan.