Barnehage i parkeringskrise

Øyno Fus barnehage ber om areale til parkeringsplasser, etter at området de har benyttet seg av til nå er kjøpt opp av private.