Mener å ha løst 
parkeringsfloke

Av

Tollbodplassen skal utnyttes bedre slik at så mange parkeringsplasser ikke forsvinner.