Vil fase ut forsørgingstillegg til alderspensjon

Av

Regjeringen sender på høring et forslag om gradvis å utfase forsørgingstillegg som i dag kan gis til alderspensjonister.