De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Derfor gjennomførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistlønn uten å få avkortet pensjonen.

Denne ordningen videreføres, til utgangen av juni 2023.

– Krigen i Ukraina har ført til en historisk stor flyktningstrøm til Norge. Dette har skapt et stort press på kommunene som tar dem imot, og et akutt behov for arbeidskraft. For å få tilgang til mer arbeidskraft, har regjeringen har lagt til rette for at også pensjonister i offentlig sektor fritt kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Partene i KS-området har avtalt en ordning med pensjonistlønn etter særskilt sats for slikt arbeid. Ordningen gjaldt først ut året 2022, men på anmodning fra KS videreføres den slik at pensjonister med offentlig AFP som på pensjonistvilkår jobber med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering som følge av covid-19, eller arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet pensjonen fram til utgangen av juni 2023.

Pensjonistlønn

Pensjonistlønnen er 224 kroner pr. time. I timesatsen er det inkludert betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager.

Pensjonistlønn er beregnet på pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon fordi disse har regler om avkorting av pensjon dersom de arbeider for det offentlige etter at man har blitt pensjonist.

De som har vært ansatt i privat arbeidsliv kan jobbe så mye man vil, samtidig som man tar ut alderspensjon fra folketrygden. Man kan ta ut hel alderspensjon eller en mindre del av pensjonen og spare resten til senere.