Permitteringer: Nesten 2000 søknader om dagpenger i Lister