Permitteringer: Nesten 2000 søknader om dagpenger i Lister

Varehandel, transport og overnatting er noe av det som er hardest rammet.