Personlige tiltak som gjøres for koronaviruset burde gjøres hele året

– Dersom folk var flinkere til å vaske seg på hendene og hoste riktig, så ville det gi gode utslag for en rekke infeksjonssykdommer, sier fagdirektør Susanne Hernes til Agder.