Pionérarbeid i Sirdalsvannet: Gode fremtidsutsikter for Norsk Ørret

I merdene til Norsk Ørret AS svømmer ikke mindre enn 630.000 stedegne brunørreter. Det er mer oppdrettsørret enn man finner i resten av landet til sammen. Anlegget i Sirdalsvannet er nybrottsarbeid, men alt tyder på at det er en næring for fremtiden.