Pizza blir levebrødet

Av

Etter 10 år i Norge har Aurelija Kvinlog skaffet seg sitt eget levebrød. Heretter skal hun forsyne kvindølene med pizza.