STADIG DUKKER det opp innspill knyttet til den nye stamveien mellom Kristiansand og Stavanger. Både politiske partier og naturvernorganisasjoner er sterkt kritiske til den omfattende veiutbyggingen som finner sted mellom de to storbyene. Sist nå kom det et kraftig leserinnlegg fra Naturvernforbundet som mener at veiprosjektet må nedskaleres og at det ikke er behov for en firefelts motorvei gjennom Rogaland og Vest-Agder.

DET SISTE vi nå leser er at statsminister Jonas Gahr Støre varsler kutt i samferdsels- og byggeprosjekter som følge av krigen i Ukraina. Statsministeren mener tiden er inne for å gå ærlig og åpent gjennom store samferdselsprosjekter. Naturvernforbundet ønsker initiativet hjertelig velkomment, og foreslår at regjeringen en gang for alle går bort fra at nye motorveier skal bygges for 110 km/t.

DET ER likevel ikke snakk om å endre på planene for veiutbyggingen mellom Kristiansand og Stavanger. Strekningen mellom Kristiansand og Mandal er tilnærmet ferdig. Arbeidet med veiutbyggingen mellom Mandal og Søgne er godt i gang – og i går fikk første salve av for tunnelutbyggingen forbi Lyngdal. Når stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) stiller spørsmål til samferdselsministeren om det er grunn til å være bekymret for utbyggingsprosjektet mellom Lyngdal og Ålgård, er svaret klart nei.

VI SKJØNNER at Naturvernforbundet med sitt grunnsyn, jobber for å redusere veiutbyggingen i Norge. Men da gjelder det å konsentrere seg om prosjekter som fremdeles ikke er bestemt – og iallfall om prosjekter som ikke er i gang. Når det er sagt, er nettopp infrastruktur viktigere enn noen gang, for å skape gode rammevilkår for næringslivet – og for styrke distriktene. Dette er av stor betydning for utviklingen av vår samfunn.

AT STATSMINISTEREN kommer med uttalelser som han gjorde og dermed igjen skaper en form for usikkerhet om de mange veiprosjektene, er alt annet enn heldig. Det kan igjen bli nødvendig å avkreve politiske forsikringer om at E39 mellom Kristiansand og Stavanger forblir et fullverdig prosjekt med fire felt og 110 km/t.