MC-fører veltet

Av

En MC-fører som veltet på fylkesvei 803 kom fra hendelsen uten alvorlige skader.