Bolig fullstendig utbrent

Av

Alle nødetater rykket ut etter melding om brann.