80 km/t i 60-sone

Av

Utrykningspolitiet utstedte i ettermiddag fire forenklede forelegg.