106 i 70-sonen

Dermed fikk føreren sertifikatet beslaglagt.