Væpnet «bønnevakt» for muslimske menigheter

Også i Flekkefjord og Kvinesdal er det politivakt i anledning dagens samlinger (fredagsbønn)