100 km/t i 70-sonen

Trafikkontrollen på E39 gav penger i statskassen.