Avskiltet moped og bøtla fører

Trimming av moped straffer seg...