5500 kr. for å kjøre på stengt vei

Det koster dyrt å ikke følge skiltene som forbyr kjøring på E39 mellom Feda og Handeland.