Tyveribølge herjer – politiet ber folk anmelde

Hittil er det kommet åtte anmeldelser om tyveri og innbrudd, og politiet vil nå gå til aksjon for å bekjempe tyveriraidet.