Har fått tre nye anmeldelser

Politikontakt Erling Aagesen har i helgen tatt imot en rekke anmeldelser av tyverier.