Regjereringen vil ha nye virkemidler for å bekjempe gjengkriminalitet

Av

Regjeringen har i statsråd i dag besluttet å opprette et nytt straffelovråd.