Bil havnet på taket og i grøfta

Av

Ingen alvorlige personskader.