POLITIANMELDELSE: Kongeørnpar skal være utsatt for alvorlig miljøkriminalitet

Motvind Norge og Naturvernforbundet mener Buheii Vindkraft AS har skadet et kongeørnpar, hønsehauk, dyreliv og terreng på Buheii i Kvinesdal. Motvind Norge håper politiet i Agder tar i bruk generalfullmakten sin for å sikre bevis