DET ER mange år siden vi i Flekkefjord hadde en fast politibåt. Men i 2021 klarte Frp å få bevilget penger til en slik båt i forbindelse med forhandlinger om budsjettet. Siden det å kjøpe politibåter er en såkalt «nasjonal anskaffelse», tar det tid fra vedtak til båten er på vannet, men den skal være på vannet fra september i år. Fra sommeren 2023 skal den være «operativ».

VEDTAKET I Stortinget sier intet annet enn at båten skal stasjoneres i Lister. – Basen skal være i Lister. Vi har fått denne båten særskilt tildelt og bevilget av politikere og Politidirektoratet for at vi skal få bedre redskap til å patrulje og operere i Lister, uttalte politiinspektør Bård Austad til Agder i sommer. Han er leder av felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt. Han opplyste også at man var på jakt etter båtplass både i Flekkefjord og i Farsund.

DET ER flott å få en politibåt til regionen – og det er sårt tiltrengt. Vi er likevel opptatt av at fast stasjon for denne båten bør være Flekkefjord, først og fremst ut fra en ren beredskapsvurdering. I Farsund har man allerede Redningsselskapet med sin nye og moderne redningsskøyte som kan være i beredskap når ulykker og redningsaksjoner krever innsats. Da vil det være fornuftigst at den nye politibåten får fast plass i Flekkefjord.

POLITIBÅTEN SKAL likevel ha hele Lister som sitt patruljeområde – og det kan være både riktig og godt å få en politibåt i nære farvann som kan rykke ut på kort varsel og som i tillegg kan drive med patruljering i fjorden. Det er mye grisekjøring med båter og vannscootere i fjorden. Bare det at man har en politibåt i nærheten vil trolig virke dempende på fart og gjøre noe med adferden.

INNTIL NÅ har vi med ujevne mellomrom hatt besøk av politibåten fra Mandal. Det har naturligvis vært bedre enn ingenting. Men det innebærer at man store deler av sommeren kan opptre nærmest som man vil, uten frykt for å bli hentet inn av lovens lange arm. Men vel så viktig er det at man bygger opp en bedre beredskap i vår del av fylket. En båt av den størrelse og type som vi forventer å få i Lister, blir ikke en sommergjest. Den må være operativ hele året.