Mange skal ut og reise etter to år med pandemi, og som en følge av dette har politiet sett en dobling av pass-søknader i mars i år sammenlignet med samme måned i 2019.

– Dette er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få enten pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Det er derfor vi nå ser oss nødt til å be innbyggerne om å velge en av delene, eller vente hvis de kan, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, i en pressemelding.

Politiet tror ventetiden for pass og ID-kort vil øke fram mot sommeren. Torsdag er den på henholdsvis fem og tre uker.

Personer som skal reise innenfor EU og EØS oppfordres av politiet til å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett.

– Dersom du kun trenger legitimasjon, er dette et meget godt alternativ, sier Vandvik.

Passfrihet i Norden

Agder politidistrikt ser en økning i leveransen ID-Dokumenter på nærmere 100 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i et normalår. Dette er et resultat av at mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke har fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene.

– Det er viktig å huske på at vi i utgangspunktet har passfrihet i Norden for norske statsborgere og kravet er at man skal kunne legitimere seg. Eksempel på godkjent legitimasjon er gyldig førerkort, og dersom barn under 18 år reiser med sine foreldre, holder det at de voksne legitimerer seg på reiser innad i Norden, sier avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Arne Marcussen.

Marcussen legger til at dersom reiseselskapet krever pass eller ID-kort på reiser i Norden, anbefales ID-kort da dette tar kortere tid.

Pandemi og krig

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang på enkelte materialer og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring, og mange andre land har også betydelig økning i leveringstiden.

– Det er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få reisedokument før sommerferien. Vi har allerede økt kapasiteten og utvidet åpningstider i både Kristiansand, Farsund og Arendal, og jobber med å øke kapasiteten ytterligere. Det vil legges ut flere passtimer i ukene fremover på alle lokasjoner, så det blir viktig å sjekke fortløpende om det er ledige timer, sier Marcussen.

Status den 27. april er at leveringstiden på pass i Agder er på rundt fem uker, mens tilsvarende er cirka tre uker for et nasjonalt ID-kort.

– Vi forventer at leveringstiden vil øke frem mot sommeren, avslutter Marcussen.