30 mill. ekstra til politiet

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til store og krevende etterforskningssaker.