Politiet er sårbar for IKT-angrep

Av

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at ikke Politiet har sikret kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep.