Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt opplyser at politiet avdekker stadig mer kriminalitet. Hun påpeker at det er viktig at politiet også får tilstrekkelig med ressurser. Nettpatruljen ser ut til å være et av få områder som får mer ressurser neste år med en styrking på 1,5 årsverk.