Politikerne avgjør om Grisen Bar & Grill skal få «skjenke-prikk»

Rådmannen i Kvinesdal mener Bekkereinan AS bør tildeles én prikk for brudd på alkoholforskriftene fordi en av gjestene tok med seg alkohol ut av skjenkeområdet tidligere i sommer.