Ville ikke vike for en mann

Det nye formannskapet i Lund vil bestå av fire kvinner og én mann, etter at Senterpartiet stilte krav om forholdstallsvalg. Med det unngås kravet om kjønnsfordeling.