Gå til sidens hovedinnhold

Politikk og byråkrati

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

EN SAK om å få lov til å bruke et tidligere lakseoppdrettsområde i Breidlia utenfor Rasvåg til levendelagring av torsk for Hidra fiskemottak seiler opp som en politisk verkebyll for en regjering som har slått fast at man ønsker å styrke virksomheter langs kysten. Det lokale verneområdestyret, som er satt til å ivareta interessene for Flekkefjord landskapsvernområde, har to ganger sagt tydelig ja til anlegget med fire små merder, men statsforvalteren og Miljødirektoratet overprøver vedtaket.

DET ER flere som rister på hodet over miljømyndighetene i denne saken. Stortingsrepresentantene Gisle M. Saudland (Frp) og Ingunn Foss (H), fylkesordfører Arne Thomassen (H) og et samlet formannskap i Flekkefjord er blant de som har engasjert seg. De mener alle at statsforvalteren og Miljødirektoratet har gått for langt.

I SAMME området som er aktuelt for torskelagring ligger også testmerder for Nekkar. Dette selskapet har søkt om forlengelse for testmerdene for å fullføre et viktig prosjekt med «lukkede merder». Også dette prosjektet innen blå næring er avhengig av at politikere sørger for å følge opp sine løfter om tilrettelegging.

DET SKULLE ikke undre oss om det er noen politikere i valgkampen som vil fortelle og vise at «dette skal de selvfølgelig rydde opp i». Søknaden om dispensasjon fra verneforskriften for etablering av anlegg til levendelagring av torsk har imidlertid allerede vist at i slike saker så er det mye som tyder på at byråkratiet har større makt enn politikerne.

NÅR DET viser seg at Miljødirektoratet og statsforvalteren får bremse og stoppe næringsaktivitet langs kysten, så må politikerne stå opp og fortelle hvordan forvaltningen skal legge til rette for at bedrifter på en hensiktsmessig måte kan bidra til å oppfylle politiske ambisjoner for blå og grønn vekst.

BLÅ NÆRING står som en bærebjelke i lokal og nasjonal økonomi og er helt sentralt i vårt distrikt og vår regions identitet, uttalte Agder Høyre i en resolusjon denne våren. Som regjeringsparti kan man vel også fortelle byråkratiet hva som er gjeldende politikk?