Egersund et av 56 steder med skatteinnkreving

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Skatteoppkreveroppgavene blir lagt til 56 steder. Egersund er et av disse.